Świadczenie usług wywozu gabarytów, gruzu, liści i innych odpadów komunalnych składowanych na terenie posesji i zespołów garażowych, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438392)

Client
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
State
zachodniopomorskie
Address
70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 25
Phone
91 4886333, 91 4886301
Fax
91 4893831, 91 4893832
www
http:/WWW.ZBiLK.szczecin.pl/
E-Mail
gadomska@zbilk.szczecin.pl
Created
2019-01-11

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 25 70-546 Szczecin zachodniopomorskie tel. 91 4886333, 91 4886301 fax. 91 4893831, 91 4893832 REGON 32124347000000 http:/WWW.ZBiLK.szczecin.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług wywozu gabarytów, gruzu, liści i innych odpadów komunalnych składowanych na terenie posesji i zespołów garażowych, zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wywozu gabarytów, gruzu, liści i innych odpadów komunalnych, składowanych na terenie posesji i zespołów garażowych, zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, oznaczonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) kodami: 20 01 21, 20 01 33, 20 01 35, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 07, 20 03 99, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, w podziale na trzy części: 1) Część 1 zamówienia – Świadczenie usług wywozu gabarytów, gruzu, liści i innych odpadów, w rejonie miasta Północ, 2) Część 2 zamówienia – Świadczenie usług wywozu gabarytów, gruzu, liści i innych odpadów, w rejonie miasta Śródmieście-Niebuszewo, 3) Część 3 zamówienia – Świadczenie usług wywozu gabarytów, gruzu, liści i innych odpadów, w rejonie miasta Południe. 2. Świadczenie usług polegać będzie w szczególności, na: 1) zebraniu z terenu posesji/zespołu garażowego, zniesieniu ze strychu, wyniesieniu z piwnicy, z lokalu lub innego pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego, znajdujących się tam gabarytów i innych odpadów, 2) zebraniu z ziemi gruzu, liści i innych odpadów, jeżeli zajdzie taka potrzeba przewiezienia taczką, załadunek na samochód do kontenera lub innego pojemnika do pełnej jego ładowności (minimum 6 m3), 3) przewozie gabarytów, odpadów, nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska do miejsc odbioru, składowania odpadów, 4) poinformowaniu upoważnionego przedstawiciela zamawiającego o wykonaniu usługi, w celu umożliwienia wykonania czynności kontrolnych i uzyskania potwierdzenia prawidłowości wykonania usługi. 3. Definicję jednej usługi wyznacza pełen załadunek jednego samochodu (minimum 6m3), a nie ilość miejsc, z których będzie realizowany wywóz odpadów

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90513200-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 1) w Części 1 – 1 245,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści pięć złotych), 2) w Części 2 – 1 137,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści siedem złotych), 3) w Części 3 – 1 371,00 zł (słownie: jeden

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information