Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie lokalnego systemu informatycznego usług koordynowanych.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438391)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Miejska
State
dolnośląskie
Address
58-250 Pieszyce, ul. Kopernika 25 25
Phone
074 8367227
Fax
074 8367227
E-Mail
.spoz_pieszyce@poczta.onet.pl
Created
2019-01-11

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Miejska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Miejska ul. Kopernika 25 25 58-250 Pieszyce dolnośląskie tel. 074 8367227 fax. 074 8367227 REGON 89110048000000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie lokalnego systemu informatycznego usług koordynowanych.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie lokalnego systemu informatycznego usług koordynowanych wraz z wdrożeniem e-usług i dostawą infrastruktury informatycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach, opisanym w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, a w szczególności: 1) wykonanie analizy wdrożeniowej systemu LSI, 2) zainstalowanie, skonfigurowanie oprogramowania bazodanowego w stopniu umożliwiającym prawidłową pracę systemu LSI, 3) zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie systemu tworzenia kopii zapasowych, 4) wdrożenie LSI – instalacja, konfiguracja i uruchomienie produkcyjne, 5) migracja danych z obecnego systemu firmy Eurosoft Sp. z o.o. do LSI z zachowaniem przepisów dot. ochrony danych osobowych, 6) wykonanie prac integracyjnych LSI z oprogramowaniem.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48600000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości: 10 000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzie

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information