Ubezpieczenie Szpitala Puckiego Sp. z o.o.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438390)

Client
Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
State
pomorskie
Address
84100 Puck, ul. 1 Maja
Phone
58 673 09 12
Fax
58 673 22 81
Created
2019-01-11

Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 1 Maja 84100 Puck pomorskie tel. 58 673 09 12 fax. 58 673 22 81 REGON 30822900000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ubezpieczenie Szpitala Puckiego Sp. z o.o.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dzieli się na dwie części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń: Część 01zamówienia: (a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Część 02 zamówienia: (a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, (b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, (c) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information