Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438389)

Client
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
State
śląskie
Address
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65 65
Phone
32 605 35 00
Fax
32 605 35 08
E-Mail
osk_katowice@op.pl
Created
2019-01-11

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z. ul. Panewnicka 65 65 40-760 Katowice śląskie tel. 32 605 35 00 fax. 32 605 35 08 REGON 27626768600000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia dedykowana dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ zatrudnionych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. 2. Celem głównym projektu jest zmniejszenie do 31.12.2019 roku zdrowotnych czynników ryzyka związanych z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego u 80 pielęgniarek/rzy i położnych/ 45+ zatrudnionych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Cel główny projektu zostanie osiągnięty m.in. poprzez przeprowadzenie szkoleń służących przekwalifikowaniu, rozumianemu, jako nabycie kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji, mające na celu umożliwienie kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku, które nie stanowi obciążenia dla zdrowia danego pracownika / osób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy. 3. Specjalistyczny kurs z zakresu technik postępowania z pacjentem w celu zapobiegania chorobom mięśniowo szkieletowym u pracowników służby zdrowia będzie prowadzony z podziałem na 10 grup x 48 godzin x 8 osób.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 80530000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information