Przebudowa drogi gminnej nr 193327W Nowa Wieś – Ratyniec w km 0+000 – 0+970 dł 970 m.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438386)

Client
Burmistrz Miasta i Gminy
State
mazowieckie
Address
27300 Lipsko, ul. 1-go Maja 2
Phone
483 780 048
Fax
483 780 048
E-Mail
lipsko@home.pl
Created
2019-01-11

Burmistrz Miasta i Gminy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Burmistrz Miasta i Gminy ul. 1-go Maja 2 27300 Lipsko mazowieckie tel. 483 780 048 fax. 483 780 048 REGON 52767000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi gminnej nr 193327W Nowa Wieś – Ratyniec w km 0+000 – 0+970 dł 970 m.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 193327W Nowa Wieś – Ratyniec w km 0+000 – 0+970 dł. 970 m”, szer. 3,5 m. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - karczowanie krzaków i poszycia 2) Roboty ziemne - wykonanie przekopu pod przepust i podczyszczenie rowu 3) Odwodnienie korpusu drogowego - przepusty Ø 60 pod koroną drogi z murkami czołowymi 4) Podbudowy - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki i walca - mechaniczne wyrównanie (układarką) istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0-31,5 o gr. do 20 cm - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową 5) Nawierzchnie - Wykonanie warstwy wyrównawczo- wiążącej AC16P z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. - Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno- asfaltowej AC8S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 6) Roboty wykończeniowe i towarzyszące - Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym o szerokości 1 m i grubości 20 cm - oznakowanie poziome jezdni - oznakowanie pionowe oraz wszelkie inne prace nie ujęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną oraz obowiązujące przepisy prawa.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wysokość wadium ustala się na kwotę 8000,00 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information