Dostawa sprzętu medycznego oraz materiałów jednorazowego użytku niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami Wydziału Medycznego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438385)

Client
Uniwersytet Rzeszowski
State
podkarpackie
Address
35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16c 16
Phone
017 8721018
Fax
017 8721262
www
www.ur.edu.pl
E-Mail
org@univ.rzeszow.pl
Created
2019-01-11

Uniwersytet Rzeszowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16c 16 35-959 Rzeszów podkarpackie tel. 017 8721018 fax. 017 8721262 REGON 69156004000000 www.ur.edu.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu medycznego oraz materiałów jednorazowego użytku niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami Wydziału Medycznego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie zostało podzielone na 2 części (2 zadania): Zadanie nr 1: Dostawa sprzętu medycznego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami Zadanie nr 2: Dostawa odczynników laboratoryjnych, szkła laboratoryjnego, pipet automatycznych niezbędnych do realizacji zajęć dla studentów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Siwz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33140000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information