Dostawa sprzętu medycznego – tonometru, dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438382)

Client
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
State
mazowieckie
Address
09402 Płock, ul. Kolegialna 17
Phone
242 678 452
Fax
242 628 842
Created
2019-01-11

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Kolegialna 17 09402 Płock mazowieckie tel. 242 678 452 fax. 242 628 842 REGON 30156900000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu medycznego – tonometru, dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, tj. tonometru bezdotykowego wraz z pachymetrem bezdotykowym oraz stolikiem elektrycznym – 1 komplet. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi ww. sprzęt oraz przeprowadzi instruktaż/szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i użytkowej przedmiotowego sprzętu medycznego. 3. Opis szczegółowy zawarty jest w Załączniku od Nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33100000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information