ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ PRALNI SZPITALNEJ NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w SP ZZOZ Szpital w Iłży

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438379)

Client
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
State
mazowieckie
Address
27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 17
Phone
048 6163175 w. 52, 6163063
Fax
048 6163175
www
www.szpitalilza.com.pl
E-Mail
szrilza@szpitalilza.com.pl
Created
2019-01-11

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17 17 27-100 Iłża mazowieckie tel. 048 6163175 w. 52, 6163063 fax. 048 6163175 REGON 67090229300000 www.szpitalilza.com.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ PRALNI SZPITALNEJ NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w SP ZZOZ Szpital w Iłży

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłej pralni szpitalnej na potrzeby funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ - Szpital w Iłży” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ: - Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 6 do SIWZ, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - Załącznik nr 5 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information