Usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy położonych w Dzielnicy Bielany, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438375)

Client
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
State
mazowieckie
Address
01808 Warszawa, ul. Grębałowska
Phone
22 864 19 00
Fax
22 835 06 12
E-Mail
zamowienia@zgn-bielany.waw.pl
Created
2019-01-11

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Grębałowska 01808 Warszawa mazowieckie tel. 22 864 19 00 fax. 22 835 06 12 REGON 1085883800000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy położonych w Dzielnicy Bielany, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są Usługi Transportowe, polegające na wywiezieniu samochodem krytym z lokali mieszkalnych (i przynależnych do nich piwnic) oraz z terenów nieruchomości będących w zarządzie i administracji Zamawiającego, ruchomości wraz z utylizacją oraz z zabezpieczeniem udziału ślusarza, w zakresie wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: — załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” — załączniku nr 2 do SIWZ - „Istotne postanowienia umowy”;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 98390000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information