tłumaczenie na języki: norweski, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski i czeski treści foldera ogólnopromocyjnego prezentującego turystykę regionu jako regionalną specjalizację pod tytułem: „Pomorze Zachodnie”, aktualizację okładki, skład, druk, dostar

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438374)

Client
Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
State
zachodniopomorskie
Address
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34 34
Phone
091 44 67 120
Fax
091 44 67 185
www
www.wzp.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@wzp.pl
Created
2019-01-11

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34 34 70-540 Szczecin zachodniopomorskie tel. 091 44 67 120 fax. 091 44 67 185 REGON 81168780751100 www.wzp.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: tłumaczenie na języki: norweski, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski i czeski treści foldera ogólnopromocyjnego prezentującego turystykę regionu jako regionalną specjalizację pod tytułem: „Pomorze Zachodnie”, aktualizację okładki, skład, druk, dostar

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest „tłumaczenie na języki: norweski, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski i czeski treści foldera ogólnopromocyjnego prezentującego turystykę regionu jako regionalną specjalizację pod tytułem: „Pomorze Zachodnie”, aktualizację okładki, skład, druk, dostarczenie do siedziby Zamawiającego”Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79800000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP S.A. nr rachunku 03 1020 4795 0000 9302 0130 2231 z do

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information