Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438372)

Client
EIB S.A.
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, Jęczmienna 21
Phone
+48(56)6693400
E-Mail
lukasz.gorny@eib.com.pl
Created
2019-01-11

EIB S.A.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: EIB S.A. Jęczmienna 21 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. +48(56)6693400 REGON 870270059

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń: Część 01 Zamówienia - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala (CPV 66516000-0, 66515000-3, 66515400-7): (a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, (b) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, (c) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, Część 02 Zamówienia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej Szpitala (CPV 66516000-0): (a) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej podmiotu leczniczego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information