Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą dwóch central telefonicznych w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Order Newsletter: 1 Position: 363790 (oferta nr 343560)

Client
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
State
łódzkie
Address
91-520 Łódź, ul. Okólna 181 181
Phone
042 6177351, 6590412
Fax
042 6590412
E-Mail
zam_pub@o2.pl
Created
2014-11-03

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji ul. Okólna 181 181 91-520 Łódź łódzkie tel. 042 6177351, 6590412 fax. 042 6590412 REGON 47321127100000

I.2) Type of contracting: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą dwóch central telefonicznych w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą dwóch central telefonicznych w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Wartość zamówienia poniżej 207 tys. euro. Wykonawca będzie świadczył usługę telekomunikacyjną do niżej wymienionych obiektów zamawiającego: a) lokalizacja 1 - Łódź, ul. Okólna 181 b) lokalizacja 2 - Tuszyn, ul. Szpitalna 5 c) lokalizacja 3 - Łódź, ul. Szpitalna 6 d) lokalizacja 4 - Zgierz, ul. Długa 56 e) lokalizacja 5 - Sokolniki, ul. Sczanieckiej 2/12 f) lokalizacja 6 - Łódź, ul. Wycieczkowa 86 Zamawiający wykorzystuje obecnie średnio ok. 18 000 minut miesięcznie. Struktura miesięcznych połączeń kształtuje się następująco: połączenia lokalne (strefowe) 11 000 minut; połączenia międzystrefowe 1 400 minut; połączenia do sieci komórkowych min 5 500 minut; połączenia międzynarodowe 40 minut; połączenia alarmowe i na 0800 60 minut Podane powyżej i w załączniku nr 1 do SIWZ ilości minut są ilościami szacunkowymi i w przypadku nie wykorzystania ich przez zamawiającego, wykonawca nie może z tego tytułu dochodzić żadnych roszczeń. W ramach realizacji usług telefonii stacjonarnej wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 20 sztuk telefonów analogowych bezprzewodowych. Wykonawca w ramach niniejszej usługi zapewni dostarczenie w lokalizacjach 1 i 2 systemu PABX

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 642000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 24 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: parametry techniczne

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.centrumpluc.com.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30