Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Stoczek do placówek oświatowychoraz odwóz po zajęciach napodstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w 2019roku

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3431006)

Client
Gmina Stoczek
State
mazowieckie
Address
07-104 Stoczek, ul. Kosowska 5 5
Phone
25 691 90 20
Fax
25 691 90 25
E-Mail
zpi@stoczek.net.pl
Created
2018-12-06

Gmina Stoczek

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stoczek ul. Kosowska 5 5 07-104 Stoczek mazowieckie tel. 25 691 90 20 fax. 25 691 90 25 REGON 71158214400000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Stoczek do placówek oświatowychoraz odwóz po zajęciach napodstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w 2019roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów z miejscowości położonych na terenie gm. Stoczek do n/w placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gm. Stoczek oraz odwóz po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w 2019 roku: - Zespół Oświatowy w Stoczku, ul. Węgrowska 34 oraz ul. Armii Krajowej 1; - Zespół Oświatowy w Grygrowie, Grygrów 1b; - Zespół Oświatowy w Toporze, Topór 54. W okresie od 02.01.2019r. do 21.06.2019r. opiekę nad uczniami w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60100000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł, (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Szczegółowe informacje dot. wadium zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information