Ubezpieczenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3431004)

Client
Szpital Specjalistyczny
State
śląskie
Address
41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10 10
Phone
032 2413255-59
Fax
032 2414733
www
www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl
E-Mail
szpital_spec@poczta.onet.pl
Created
2018-12-06

Szpital Specjalistyczny

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Specjalistyczny ul. Zjednoczenia 10 10 41-500 Chorzów śląskie tel. 032 2413255-59 fax. 032 2414733 REGON 27150339500000 www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ubezpieczenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dzieli się na trzy części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń: Część 01 zamówienia: (a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Część 02 zamówienia: (a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, (b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia, Część 03 zamówienia: ( a) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information