Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - I etap

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3431003)

Client
Gmina Miejska Bolesławiec
State
dolnośląskie
Address
59-700 Bolesławiec, ul. Rynek 41 41
Phone
075 6456400
Fax
075 6456402
www
www.um.boleslawiec.pl
E-Mail
inwestycje@um.boleslawiec.pl
Created
2018-12-06

Gmina Miejska Bolesławiec

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Bolesławiec ul. Rynek 41 41 59-700 Bolesławiec dolnośląskie tel. 075 6456400 fax. 075 6456402 REGON 23082140500000 www.um.boleslawiec.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - I etap

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie – I etap. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje całości prac, które są opisane w załączonej dokumentacji projektowej. Zamówienie obejmuje tylko część robót i dlatego w pierwszej kolejności należy zapoznać się z zakresem robót, który oznaczony jest na planie sytuacyjnym – zał. Nr 1 do niniejszej SIWZ. Elementy wykreślone nie podlegają niniejszemu zamówieniu. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45223300-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information