ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKU, SCHRONISKU Z USŁUGAMI, NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH I OGRZEWALNI DLA MĘŻCZYZN NA ROK 2019

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430999)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
State
śląskie
Address
43-180 Orzesze, Rynek 2
Phone
32 22 15 520
Fax
32 32 60 736
www
http://www.jo.orzesze.bip.gmina.pl/
E-Mail
mops@orzesze.pl
Created
2018-12-06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 2 43-180 Orzesze śląskie tel. 32 22 15 520 fax. 32 32 60 736 REGON 003457237 http://www.jo.orzesze.bip.gmina.pl/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKU, SCHRONISKU Z USŁUGAMI, NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH I OGRZEWALNI DLA MĘŻCZYZN NA ROK 2019

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Zapewnienie tymczasowego schronienia w formie schroniska dla bezdomnych – miejsc noclegowych oraz zapewnienia posiłku we wszystkie dni kalendarzowe miesiąca w lokalu będącym w wyłącznej i swobodnej dyspozycji oferenta bezdomnego mężczyzny z terenu Miasta Orzesze. Przedmiot zadania obejmuje również osoby chore lub/i niepełnosprawne między innymi poruszające się na wózkach inwalidzkich, zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Świadczenie usług schronienia obejmuje osoby bezdomne, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu. Ilość miejsc do zapewnienia przez oferenta na potrzeby bezdomnych co najmniej 10 osób w tym dla osób niepełnosprawnych. Schronisko powinno gwarantować: a) całodobowy dostęp do lokalu i możliwość całodobowego przebywania w nim b) codzienne wyżywienie: jeden gorący posiłek dziennie przygotowany z zasadami racjonalnego żywienia z pełnowartościowych produktów o wartości kalorycznej jednego posiłku odpowiedni dla osób dorosłych, dopuszcza się możliwość przygotowania posiłku w ramach treningu kulinarnego; dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju c) oddzielne łóżko wraz z kompletem pościeli d) wydzielone miejsce w szafie, krzesło oraz miejsce przy stole e) warunki sanitarne umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie podstawowych środków czystości: ciepła woda, mydło, szampon, papier toaletowy, proszek do prania itp. f) bielizna osobista oraz odzież i obuwie odpowiednie do pory roku dla osób tego pozbawionych g) pomieszczenie świetlicy umożliwiające spędzenie czasu wolnego h) warunki lokalowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych i) powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym nie mniej niż 4m2/osobę, w pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 3m2/osobę Dodatkowe wymagania: - stała współpraca z Zamawiającym - prowadzenie rejestru osób prowadzonych w placówce - placówka musi spełniać wymogi sanitarne i przeciwpożarowe przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach - w okresie grzewczym zapewnienie temperatury pomieszczeń nie niższej niż 20C - zapewnienie przyjęć przez całą dobę - zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności - wymagania określone w rozporządzeniu z dnia 14.05.2018r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 896) 2) Zapewnienie tymczasowego schronienia w formie schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – miejsc noclegowych oraz zapewnienia posiłku we wszystkie dni kalendarzowe miesiąca w lokalu będącym w wyłącznej i swobodnej dyspozycji oferenta bezdomnego mężczyzny z terenu Miasta Orzesze. Przedmiot zadania obejmuje również osoby chore lub/i niepełnosprawne między innymi poruszające się na wózkach inwalidzkich, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Świadczenie usług schronienia obejmuje osoby bezdomne, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu. Ilość miejsc do zapewnienia przez oferenta na potrzeby bezdomnych co najmniej 1 osoba niepełnosprawna. Schronisko z usługami opiekuńczymi powinno gwarantować: a) całodobowy dostęp do lokalu i możliwość całodobowego przebywania w nim b) codzienne wyżywienie: jeden gorący posiłek dziennie przygotowany z zasadami racjonalnego żywienia z pełnowartościowych produktów o wartości kalorycznej jednego posiłku odpowiedni dla osób dorosłych; dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju c) umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby - karmienie d) oddzielne łóżko wraz z kompletem pościeli e) wydzielone miejsce w szafie, krzesło oraz miejsce przy stole f) warunki sanitarne umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie podstawowych środków czystości: ciepła woda, mydło, szampon, papier toaletowy, proszek do prania itp.; w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu g) bielizna osobista oraz odzież i obuwie odpowiednie do pory roku dla osób tego pozbawionych h) pomieszczenie świetlicy umożliwiające spędzenie czasu wolnego i) warunki lokalowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych; w budynkach wielokondygnacyjnych bez dźwigów osobowych pokoje mieszkalne oraz inne pomieszczenia (sanitariaty, jadalnia/świetlica) usytuowane na parterze j) powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym nie mniej niż 5m2/osobę k) przynajmniej 1 sanitariat (lub jego część) wyposażony w urządzenie natryskowe, umywalkę i miskę ustępową, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych Dodatkowe wymagania: - stała współpraca z Zamawiającym - prowadzenie rejestru osób prowadzonych w placówce - placówka musi spełniać wymogi sanitarne i przeciwpożarowe przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach - w okresie grzewczym zapewnienie temperatury pomieszczeń nie niższej niż 20C - zapewnienie przyjęć przez całą dobę - zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej - wymagania określone w rozporządzeniu z dnia 14.05.2018r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 896) 3) Zapewnienie tymczasowego schronienia w formie noclegowni w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 18.00 do 8.00 a w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 19.00 do 7.00 – miejsc noclegowych oraz umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie gorącego napoju we wszystkie dni kalendarzowe miesiąca w lokalu będącym w wyłącznej i swobodnej dyspozycji oferenta bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Orzesze. Przedmiot zadania obejmuje również osoby chore lub/i niepełnosprawne min. poruszające się na wózkach inwalidzkich, zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Świadczenie usług schronienia obejmuje osoby bezdomne, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu. Ilość miejsc do zapewnienia przez oferenta na potrzeby bezdomnych co najmniej 1 osoba. Noclegownia powinna gwarantować: a) dostęp do lokalu, w którym będzie realizowane zadanie w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 18.00 do 8.00 a w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 19.00 do 7.00 b) wyżywienie: jeden posiłek dziennie oraz zapewnienie gorącego napoju c) oddzielne łóżko wraz z kompletem pościeli d) wydzielone miejsce w szafie, krzesło oraz miejsce przy stole e) warunki sanitarne umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie podstawowych środków czystości: ciepła woda, mydło, szampon, papier toaletowy, proszek do prania itp. oraz wymiana odzieży lub jej dezynfekcja i dezynsekcja w przypadku braku jej wymiany f) pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcje świetlicy lub sali spotkań grupowych g) zapewnienie opieki przez co najmniej jednego opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w noclegowni h) powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu noclegowym nie mniej niż 3m2/osobę, w pomieszczeniu z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 2m2/osobę Dodatkowe wymagania: - stała współpraca z Zamawiającym - prowadzenie rejestru osób prowadzonych w placówce - placówka musi spełniać wymogi sanitarne i przeciwpożarowe przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach - w okresie grzewczym zapewnienie temperatury pomieszczeń nie niższej niż 20C - wymagania określone w rozporządzeniu z dnia 14.05.2018r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 896) 4) Zapewnienie tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 18.00 do 8.00 lub przez całą dobę – miejsce siedzące w postaci krzesła oraz zapewnienie gorącego napoju. Przedmiot zadania obejmuje również osoby chore lub/i niepełnosprawne min. poruszające się na wózkach inwalidzkich, zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Świadczenie usług schronienia w formie ogrzewalni obejmuje osoby, którym trzeba zapewnić interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu. Ilość miejsc do zapewnienia przez oferenta co najmniej 1 osoba. Ogrzewalnia powinna gwarantować: a) dostęp do lokalu, w którym będzie realizowane zadanie w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 18.00 do 8.00 lub przez całą dobę b) możliwość ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 18C c) zapewnienie gorącego napoju d) zapewnienie miejsca siedzącego w postaci krzesła e) warunki sanitarne umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie podstawowych środków czystości: ciepła woda, mydło, szampon, papier toaletowy, proszek do prania itp. oraz wymiana odzieży lub jej dezynfekcja i dezynsekcja w przypadku braku jej wymiany f) zapewnienie opieki przez co najmniej jednego opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w ogrzewalni g) powierzchnia przypadająca na osobę w pomieszczeniu pobytowym nie mniej niż 2m2/osobę h) zapewnienie dowozu do miejsca schronienia Dodatkowe wymagania: - stała współpraca z Zamawiającym - prowadzenie rejestru osób prowadzonych w placówce - placówka musi spełniać wymogi sanitarne i przeciwpożarowe przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach - w okresie grzewczym zapewnienie temperatury pomieszczeń nie niższej niż 18C - wymagania określone w rozporządzeniu z dnia 14.05.2018r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 896) • Wymagania art. 29 ust 5 ustawy zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia. • Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt 1.2 odbywa się na podstawie skierowania o umieszczenie w schronisku, noclegowni i ogrzewalni wydanego przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. • Liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia, schronienia z usługami opiekuńczymi, noclegowni lub ogrzewalni dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85311000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information