Doposażenie Szkoły Podstawowej w Mszczonowie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do nauczania przedmiotów

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430998)

Client
Gmina Mszczonów
State
mazowieckie
Address
96-320 Mszczonów, pl. Piłsudskiego 1 1
Phone
046 8582840
Fax
046 8582843
E-Mail
artur.jankowski@mszczonow.pl
Created
2018-12-06

Gmina Mszczonów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Mszczonów pl. Piłsudskiego 1 1 96-320 Mszczonów mazowieckie tel. 046 8582840 fax. 046 8582843 REGON 75014860900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Mszczonowie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do nauczania przedmiotów

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest doposażenie Szkoły Podstawowej w Mszczonowie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do nauczania przedmiotów. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), odrębnie dla każdej z części zamówienia, zawarty jest w załącznikach nr 5 do SIWZ oraz dodatkowo we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, która jest jednakowa dla każdej z części. 3. Kompletny przedmiot zamówienia, dla każdej z części zamówienia, należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie, przyl. ul. Warszawskiej 27, w dniach roboczych w godzinach 8.00-15.00.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39162100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information