sprzątania krytej pływalni MOSIR w Mielcu przy ul. Powstańców Warszawy oraz terenów przyległych w 2019r.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430996)

Client
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu
State
podkarpackie
Address
39300 Mielec, ul. Ludwika Solskiego 1
Phone
177 881 107
Fax
177 884 765
Created
2018-12-06

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu ul. Ludwika Solskiego 1 39300 Mielec podkarpackie tel. 177 881 107 fax. 177 884 765 REGON 32922000000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: sprzątania krytej pływalni MOSIR w Mielcu przy ul. Powstańców Warszawy oraz terenów przyległych w 2019r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: sprzątania krytej pływalni MOSIR w Mielcu przy ul. Powstańców Warszawy oraz terenów przyległych (zgodnie z załącznikiem graficznym) w roku 2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 pn. zakres sprzątania basen Smoczka.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 11.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysięce złotych); 11.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information