Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do czterech placówek oświatowych w Gminie Maków Podhalański

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430994)

Client
Gminny Zarząd Placówek Oświatowych
State
małopolskie
Address
34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3 3
Phone
33 8749755
Fax
33 8749753
www
www.makow-podhalanski.pl
E-Mail
gzpo@makow-podhalanski.pl
Created
2018-12-06

Gminny Zarząd Placówek Oświatowych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gminny Zarząd Placówek Oświatowych ul. Szpitalna 3 3 34-220 Maków Podhalański małopolskie tel. 33 8749755 fax. 33 8749753 REGON 12057871400000 www.makow-podhalanski.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do czterech placówek oświatowych w Gminie Maków Podhalański

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Placówek Oświatowych w Gminie Maków Podhalański w 2018 roku (od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.). Uwaga, Umowy zostaną zawarte oddzielnie na każdą część oddzielnie przez każdą z placówek oświatowych. Dopuszcza się zawarcie Umowy drogą korespondencyjną. Kod CPV 09135100-5 – olej opałowy Zamówienie zostało podzielone na cztery części: CZĘŚĆ 1 – Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły w Grzechyni, 34-220 Maków Podhalański, Grzechynia 314, powiat suski. Łączna ilość: 20,00 m3. Placówka posiada jeden zbiornik o pojemności 3000 litrów. Jednorazowa dostawa w wielkości szacunkowej ok. 2800 litrów. CZĘŚĆ 2 – Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły w Białce, 34-220 Maków Podhalański, Białka 334, powiat suski. Łączna ilość 32,00 m3. Placówka posiada 6 zbiorników po 1000 litrów każdy. Jednorazowa dostawa w wielkości ok. 5000 litrów. CZĘŚĆ 3 – Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły w Juszczynie, 34-231 Juszczyn, Juszczyn 268, powiat suski. Łączna ilość 35,00 m3. Placówka posiada 6 zbiorników po 1000 litrów każdy. Jednorazowa dostawa w wielkości ok. 5000 litrów. CZĘŚĆ 4 – Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Żarnówce, 34-220 Maków Podhalański, Żarnówka 325, powiat suski. Łączna ilość 6,00 m3. Placówka posiada 3 zbiorniki po 1500 litrów każdy. Jednorazowa dostawa w wielkości ok. 4000 litrów. Podane ilości są szacunkowe (dostawy cząstkowe). Dopuszcza się mniej lub więcej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09135100-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia na każdą część, na jaką składana jest oferta. Ustala się wadium w wysokości jak niżej: Część 1 – Grzechynia: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł). Część 2 – Białka: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information