Zakup wraz z doatawą pieluchomajtek

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430989)

Client
Zakład Opiekuńczo Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej
State
małopolskie
Address
33-330 Grybów, Rynek 10 10
Phone
018 4482660
Fax
018 4482669
www
www.zolgrybow.pl
E-Mail
zolgrybow@wns.pl
Created
2018-12-06

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej Rynek 10 10 33-330 Grybów małopolskie tel. 018 4482660 fax. 018 4482669 REGON 85001290100041 www.zolgrybow.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup wraz z doatawą pieluchomajtek

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pieluchomajtek, na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej. Oferowany przedmiot zamówienia winien być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. 2017poz. 211 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości szacunkowych dostarczanych pieluchomajtek w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość zamawianych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33140000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information