Dostawa i montaż lampy RTG w Angiografie Allura Xper FD20

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430986)

Client
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
04073 Warszawa, ul. Grenadierów
Phone
22 51 52 743
E-Mail
zp@grochowski.waw.pl
Created
2018-12-06

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. ul. Grenadierów 04073 Warszawa mazowieckie tel. 22 51 52 743 REGON 215398900000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa i montaż lampy RTG w Angiografie Allura Xper FD20

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż lampy RTG w Angiografie Allura Xper FD20 oraz demontaż aktualnie posiadanej przez Zamawiającego lampy. 2. W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji lampy aktualnie zamontowanej w Angiografie Zamawiającego. 3. Lampa musi być kompatybilna z Angiografem posiadanym przez Zamawiającego. 4. Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego po montażu lampy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33111710-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information