„Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Wiązownej przy ul. Leśnej"

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430982)

Client
Komenda Stołeczna Policji
State
mazowieckie
Address
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
Phone
(22) 6038608
Fax
(22) 603 76 42
www
http/www.policja.waw.pl
E-Mail
zamowienia@ksp.policja.gov.pl
Created
2018-12-06

Komenda Stołeczna Policji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2 00-150 Warszawa mazowieckie tel. (22) 6038608 fax. (22) 603 76 42 REGON 012126482 http/www.policja.waw.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Wiązownej przy ul. Leśnej"

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Wiązownej przy ul. Leśnej, zwana dalej „robotami budowlanymi". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej - Dokumentacji projektowej, składającej się z: a) Projektów budowlanych; b) Projektów wykonawczych; c) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót; d) Decyzji administracyjnych; 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), zwanej dalej „umową o pracę", przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przy robotach: 1) ziemnych; 2) ciesielskich; 3) zbrojarskich; 4) betoniarskich 5) murarskich; 4) tynkarskich; 5) malarskich; 6) montażowych 7) sanitarnych; 8) elektrycznych; 9) teletechnicznych; 10) drogowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45216111-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 30 000,00 PLN

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information