Wykonanie prac projektowych w ośrodkach wypoczynkowych Politechniki Warszawskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Cz.I – opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) dostosowania budynku głównego do przepisów przeciwpożarowych w Ośro

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430981)

Client
Politechnika Warszawska
State
mazowieckie
Address
00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
Phone
+48222346206
Fax
+48226286075
E-Mail
Anna.Poreda@pw.edu.pl
Created
2018-12-06

Politechnika Warszawska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Politechnika Warszawska Pl. Politechniki 1 00-661 Warszawa mazowieckie tel. +48222346206 fax. +48226286075 REGON 000001554

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie prac projektowych w ośrodkach wypoczynkowych Politechniki Warszawskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Cz.I – opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) dostosowania budynku głównego do przepisów przeciwpożarowych w Ośro

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie prac projektowych w ośrodkach wypoczynkowych Politechniki Warszawskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: Cz. I – opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) dostosowania budynku głównego do przepisów przeciwpożarowych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym PW w Grybowie przy ul. Chłodnej 16; Cz. II – opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) przebudowy drogi pożarowej do budynku wielofunkcyjnego „B” w Ośrodku Wypoczynkowym PW w Sarbinowie przy ul. Nadmorskiej 15. Na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym rozdział IV SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71221000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zgodnie z SIWZ rozdział I pkt. 17: 17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Cz. I: 1 000,00 zł; Cz. II: 500,00 zł. 17.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyb

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information