Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w postaci ładowacza czołowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430978)

Client
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
State
opolskie
Address
45017 Opole, ul. Minorytów 3
Phone
774 539 216
Fax
774 539 216
Created
2018-12-06

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ul. Minorytów 3 45017 Opole opolskie tel. 774 539 216 fax. 774 539 216 REGON 27610400000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w postaci ładowacza czołowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy szt. 1 wraz z osprzętem w postaci ładowacza czołowego (szt. 1) na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3. Ciągnik ma służyć utrzymaniu terenów poobozowych w Łambinowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zestaw minimalnych wymagalnych parametrów techniczno – użytkowych zawiera pkt IV. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad technicznych, powinien posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie oraz dopuszczenie do ruchu. Wykonawca musi posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez zamawiającego, tj. do budynku muzeum w Łambinowicach, w dniach pracy zamawiającego i na koszt wykonawcy. Wykonawca przeszkoli 2 pracowników zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 16700000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information