Konserwacja i pogotowie dźwigowe oraz naprawa dźwigów Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430977)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
State
łódzkie
Address
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251 251
Phone
42 675 75 00
Fax
42 678 92 68
E-Mail
zam.publ@csk.umed.lodz.pl
Created
2018-12-06

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251 251 92-213 Łódź łódzkie tel. 42 675 75 00 fax. 42 678 92 68 REGON 47214755900000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwacja i pogotowie dźwigowe oraz naprawa dźwigów Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie konserwacji, pogotowia dźwigowego oraz napraw urządzeń dźwigowych w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. – pakiet nr 1. w budynkach A-1, A-2 i C-8 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego przy ul. Pomorskiej 251 – pakiet nr 2. Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej, ul. Sporna 36/50 – pakiet nr 3. ul. Czechosłowacka 8/10 bud. B-1 i ul. Pomorska 251 bud. A-3 Szczegółowy opis, zakres i wymagania przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50531400-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wymagamy wniesienia wadium w wysokości 6.500,00 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) W tym dla pakietów: 1/ - 4.000,00 zł. 2/ - 1.000,00 zł. 3/ - 1.500,00 zł. - zgodnie z art. 45 ust. 1-5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie do 14.12.2

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information