dostawy paliwa (oleju napędowego) do pojazdów zamawiającego

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430974)

Client
PURUM Sp. z o.o.
State
pomorskie
Address
83-000 Pruszcz Gdański, Kowalska 2
Phone
730828721,
Fax
-
www
http://purum-pruszcz.pl/
E-Mail
p.olowski@purum-pruszcz.pl,
Created
2018-12-06

PURUM Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: PURUM Sp. z o.o. Kowalska 2 83-000 Pruszcz Gdański pomorskie tel. 730828721, fax. - REGON 36942958500000 http://purum-pruszcz.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: dostawy paliwa (oleju napędowego) do pojazdów zamawiającego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliwa płynnego – oleju napędowego (ON) do pojazdów samochodowych Zamawiającego. 2. Dostawy będą się odbywały poprzez dokonywanie sukcesywnych zakupów paliwa na stacji (stacjach) paliw Wykonawcy. Wydawanie paliw odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników paliwa samochodów Zamawiającego. 3. Szacowaną ilość paliwa zamawianą w ramach niniejszego zamówienia określa się na 68 000 litrów. Wskazana szacunkowa ilość paliwa stanowi wielkość do kalkulacji cenowej oferty. Ostateczna ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca trwania umowy i bieżących potrzeb Zamawiającego. W zależności od zapotrzebowania zakupiona ilość paliwa może wzrosnąć o 20 %. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych. 5. Oferowane paliwo musi odpowiadać normom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680). 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania świadectwa jakości na paliwo wystawionego przez producenta, w przypadku gdy jakość paliw budzi zastrzeżenia Zamawiającego. 7. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jedna stacja paliw dedykowana do realizacji przedmiotowego zamówienia („stacja nr 1”) znajdowała się w odległości nie dalej niż 4 km od siedziby Zamawiającego, liczonej jako długość trasy przejazdu od siedziby Zamawiającego do wskazanej stacji paliw Wykonawcy po drogach publicznych. Odległość mierzona trasą – samochodem, wg „Google maps” na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps. Adres siedziby Zamawiającego: Purum Sp. z o.o. ul. Kowalska 2, 83-000 Pruszcz Gdański. 8. Zamawiający będzie uprawniony do zaopatrywania się w paliwo na stacjach paliwowych Wykonawcy, wskazanych w formularzu oferty. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę co najmniej jednej stacji paliw. Wszystkie stacje wskazane w ofercie muszą być czynne codziennie (7 dni w tygodniu), co najmniej do godziny 21.00. Jeżeli pojazd Zamawiającego nie będzie w stanie pobrać paliwa na stacji Wykonawcy wskazanej w ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zaopatrywania się w innych stacjach paliwowych Wykonawcy, korzystając z systemu rozliczenia bezgotówkowego. 9. Ceny za zakupione paliwo będą naliczane według cen obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy (wskazanej w ofercie), w dniu tankowania, pomniejszone o zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie opust cenowy (jeżeli Wykonawca zaoferuje opust). 10. Dostawy paliw realizowane na stacji (stacjach) paliw Wykonawcy rozliczane będą w systemie bezgotówkowym

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09134100-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information