Ubezpieczenie OC i majątku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430971)

Client
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
State
śląskie
Address
42700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Phone
34 350 63 86
Fax
343 565 870
www
http://www.spzozlubliniec.pl/
E-Mail
przetargi@spzozlubliniec.pl
Created
2018-12-06

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Sobieskiego 9 42700 Lubliniec śląskie tel. 34 350 63 86 fax. 343 565 870 http://www.spzozlubliniec.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ubezpieczenie OC i majątku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie OC i majątku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 1) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych. 2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej. 3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.; Część II Ubezpieczenie mienia:1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information