USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430968)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
State
podlaskie
Address
15874 Białystok, ul. Poleska 89
Phone
085 6526709, 6525108
Fax
856 526 708
Created
2018-12-06

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 15874 Białystok podlaskie tel. 085 6526709, 6525108 fax. 856 526 708 REGON 5062257600000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem postępowania jest usługa sprzątania budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, szczegółowo wyspecyfikowana w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: * pieniądzu, * poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręcz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information