Zakup terminali mobilnych w ilości 40 szt.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430958)

Client
"Miejska Infrastruktura" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
State
małopolskie
Address
30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 35 35
Phone
122575201
Fax
122575203
www
www.mi.krakow.pl
E-Mail
zputaj@mi.krakow.pl
Created
2018-12-06

"Miejska Infrastruktura" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Section I - The contracting

I.1) Name and address: "Miejska Infrastruktura" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kalwaryjska 35 35 30-504 Kraków małopolskie tel. 122575201 fax. 122575203 REGON 12307542200000 www.mi.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup terminali mobilnych w ilości 40 szt.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 szt. terminali mobilnych na potrzeby wsparcia czynności związanych kontrolą wnoszenia opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie. Na dostarczone terminale Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji. Szczegółowa specyfikacja zamówienia, wymagania minimalne sprzętu oraz warunki dostawy zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz we Wzorze Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 31224500-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, porę

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information