Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jodłownik

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430952)

Client
Urząd Gminy Jodłownik
State
małopolskie
Address
34620 Jodłownik, Plac im. III Rzeczpospolitej
E-Mail
zp@jodlownik.iap.pl
Created
2018-12-06

Urząd Gminy Jodłownik

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Jodłownik Plac im. III Rzeczpospolitej 34620 Jodłownik małopolskie

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jodłownik

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Jodłownik z następujących sołectw: Góra Świętego Jana, Janowice, Jodłownik, Kostrza, Krasne-Lasocice, Mstów, Pogorzany, Sadek, Słupia, Szczyrzyc, Szyk, Wilkowisko - zgodnie z załączonym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych. Zgodnie z treścią art.29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia : a) wykonywanie prac kierowcy pojazdu służącego do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b) wykonywanie prac pomocnika do obsługi pojazdu służącego do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych i zero groszy). Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information