Dostawa bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych dla pracowników Gdańskich Nieruchomości

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430951)

Client
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
State
pomorskie
Address
80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74 74
Phone
58 3201032, 3200220, 3023282
Fax
58 3458235
www
www.gznk.pl
E-Mail
nz@gznk.pl
Created
2018-12-06

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Partyzantów 74 74 80-254 Gdańsk pomorskie tel. 58 3201032, 3200220, 3023282 fax. 58 3458235 REGON 19281776900000 www.gznk.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych dla pracowników Gdańskich Nieruchomości

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych w ilościach i wartościach podanych poniżej: a) 301 szt. bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych o nominale 500 zł, b) 103 szt. bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych o nominale 450 zł, c) 25 szt. bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych o nominale 300 zł, d) 4 szt. bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych o nominale 250 zł, e) 120 szt. bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych o nominale 150 zł, f) 22 szt. bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych o nominale 140 zł, 2. Bony towarowe w formie elektronicznych kart płatniczych muszą spełniać następujące wymagania: a) Zamawiający nie dopuszcza żadnej opłaty transakcyjnej za dokonaną zapłatę przy użyciu bonu w formie elektronicznej karty płatniczej, która by powodowała obniżenie indywidualnego limitu karty, b) aktywacja bonu będzie bezpłatna, c) bony muszą zapewniać możliwość ich realizacji we wszystkich punktach na terenie całego kraju wyposażonych w czytniki kart, d) Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów wytworzenia ani kwotowego zasilenia bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych, e) Wykonawca zapewni możliwość wykonywania dowolnej ilości transakcji za pomocą karty do wysokości dostępnych na niej środków, f) bony nie będą obciążone limitem dotyczącym wartości operacji dokonanych przy ich użyciu, g) każdy bon musi posiadać indywidualny i niepowtarzalny kod służący do autoryzacji wykonywanych transakcji, tzw. kod PIN, h) bony muszą posiadać możliwość nieodpłatnego sprawdzenia salda dostępnych środków, historii transakcji poprzez infolinię lub stronę internetową Wykonawcy oraz możliwość bezpłatnego zastrzeżenia na wpadek zagubienia, zniszczenia lub kradzieży, a użytkownik będzie miał możliwość otrzymania duplikatu, i) Zarówno Zamawiający, jak i użytkownicy bonów nie będą obciążeni opłatą za użytkowanie bonów, przez cały okres ich ważności. j) oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30163000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information