Dostawa poleasingowych komputerów wraz z oprogramowaniem - nr postępowania KE/ 01/ 12/ 18

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430949)

Client
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
State
śląskie
Address
40189 Katowice, ul. Leopolda 31
Phone
322 007 681
E-Mail
kwilk@ibemag.pl
Created
2018-12-06

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ul. Leopolda 31 40189 Katowice śląskie tel. 322 007 681 REGON 125316300000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa poleasingowych komputerów wraz z oprogramowaniem - nr postępowania KE/ 01/ 12/ 18

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 szt. komputerów poleasingowych wraz z oprogramowaniem do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający wymaga gwarancji określonej dla danej pozycji w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi spełniać wymagania opisane w SIWZ, być sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych, zdatny do użytku.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30213300-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information