Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej – Hala Sportowa - nadzór inwestorski

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430948)

Client
Gmina Miasto Ozorków
State
łódzkie
Address
95035 Ozorków, ul. Wigury 1
Phone
042 7103100, 7103142
Fax
427 103 101
Created
2018-12-06

Gmina Miasto Ozorków

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Ozorków ul. Wigury 1 95035 Ozorków łódzkie tel. 042 7103100, 7103142 fax. 427 103 101 REGON 52561300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej – Hala Sportowa - nadzór inwestorski

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorkowa - Hala sportowa przy ul. Traugutta 2" 2. Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm. ), a ponadto wg. opisu zawartego szczegółowo w SIWZ 3. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawierać będzie dokumentacja będące przedmiotem postępowania przetargowego nr 640421-N-2018 ogłoszonego przez Zamawiającego w dniu 24/10/2018 r. (dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie www.ozorkow.bip.net.pl )

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71700000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information