Usługa druku wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430943)

Client
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
State
łódzkie
Address
91726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 121
Phone
42 2547408, centrala 2547598
Fax
422 547 418
Created
2018-12-06

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121 91726 Łódź łódzkie tel. 42 2547408, centrala 2547598 fax. 422 547 418 REGON 27579000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa druku wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku katalogu oraz zaproszeń i wkładek do zaproszeń na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz dostawa wydrukowanych egzemplarzy do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca, przed ostatecznym wydrukiem katalogu przedstawi Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego arkusz próbny z wybranych 4 stron katalogu do akceptacji Zamawiającego, będący podstawą odwzorowania kolorów finalnego wydruku. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostawy wykonanych druków oraz arkusza próbnego w zakresie katalogu do siedziby Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121 Łódź. Koszty wydruków w tym wydruku arkusza próbnego i ich dostawa oraz wszelkie inne koszty związane z wymienionymi czynnościami ponosi Wykonawca. Do czasu wykonania druku wliczony jest czas przygotowania przez Wykonawcę wydruku arkusza próbnego w zakresie katalogu, czas potrzebny Zamawiającemu do dokonania akceptacji bądź korekty wydruku arkusza próbnego, a także czas potrzebny dla doręczenia druków finalnych Zamawiającemu w jego siedzibie. Zamawiający dokona akceptacji bądź korekty wydruku arkusza próbnego niezwłocznie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79823000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information