DOSTAWA MEBLI

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430937)

Client
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
State
mazowieckie
Address
01815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
Phone
225 618 943
E-Mail
dzp@uksw.edu.pl
Created
2018-12-06

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5 01815 Warszawa mazowieckie tel. 225 618 943 REGON 195600000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA MEBLI

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie przez Wykonawcę mebli w pomieszczeniach biurowych zwanych dalej „wyposażeniem”, na potrzeby: 1) Wydziału Teologicznego UKSW dla kampusu przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie – Część I-VIII, 2) Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW dla kampusu przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie – Część IX, zgodnie ze szczegółowym wykazem i parametrami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział IV SIWZ). Zamawiający wymaga, aby oferowane meble dostarczone w ramach umowy były fabrycznie nowe (rok produkcji 2018), wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, nieużywane oraz przygotowane do natychmiastowej eksploatacji. Niniejszy krótki opis przedmiotu zamówienia dotyczy wszystkich (9) części.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39100000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information