Dostawa mięsa, wyrobów wędliniarskich i drobiu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430936)

Client
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
State
lubelskie
Address
20-049 Lublin, Al. Racławickie 23 23
Phone
81 718 32 03
Fax
81 718 32 03
www
www.1wszk.pl
E-Mail
zamowienia.publ@1szw.pl
Created
2018-12-06

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Al. Racławickie 23 23 20-049 Lublin lubelskie tel. 81 718 32 03 fax. 81 718 32 03 REGON 43102223200011 www.1wszk.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa mięsa, wyrobów wędliniarskich i drobiu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mięsa, wyrobów wędliniarskich i drobiu” zgodnie z ofertą cenową załącznik nr 2.1 – 2.3 do SIWZ i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE ASORTYMENT WYSZCZEGÓLNIONY W 3 ZADANIACH, TJ.: Zadanie nr 1 – Wyroby wędliniarskie Zadanie nr 2 – Mięso, Zadanie nr 3 – Drób.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15131100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information