Ubezpieczenie majątku Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430933)

Client
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ
State
mazowieckie
Address
00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43
Phone
22 83 05 400
Fax
22 83 05 399
Created
2018-12-06

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ ul. Mikołaja Kopernika 43 00-328 Warszawa mazowieckie tel. 22 83 05 400 fax. 22 83 05 399 REGON 000297520

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ubezpieczenie majątku Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie mienia 1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 3.Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information