Dostawy sukcesywne gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430932)

Client
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
04073 Warszawa, ul. Grenadierów
Phone
22 51 52 743
E-Mail
zp@grochowski.waw.pl
Created
2018-12-06

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. ul. Grenadierów 04073 Warszawa mazowieckie tel. 22 51 52 743 REGON 215398900000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawy sukcesywne gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego tlenu ciekłego wraz z parownicą atmosferyczną oraz z dzierżawą butli medycznych dla Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie. Rodzaj i ilość asortymentu zostały określone w załączniku nr 2.1 – 2.2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Przez dostawę należy rozumieć dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem go do pomieszczenia/pomieszczeń wskazanych przez pracownika/-ów Zamawiającego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy składającego ofertę w zakresie zadania nr 1: dostarczyć butle z dwutlenkiem medycznym oraz dzierżawę butli wraz z transportem szczegółowo opisanych w załączniku 2.1 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy składającego ofertę w zakresie zadania nr 2: 1) dostarczyć i zamontować zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego wraz z parownicą atmosferyczną ( o pojemności minimum 7000 litrów) w miejscu obecnie eksploatowanego zbiornika (w ciągu jednego dnia od podpisania umowy lub w dniu wskazanym przez Zamawiającego); 2) wydzierżawić zamontowany zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego z parownicą atmosferyczną z podwójnym układem redukcji ciśnienia; 3) zabezpieczyć ciągłą dostawę tlenu do instalacji Szpitala Grochowskiego na czas niezbędny do posadowienia i uruchomienia nowego zbiornika kriogenicznego tlenu; 4) uszczelnić zbiornik i instalacje, tak by były przystosowane do pracy z tlenem PTF i zgodne z przekazaną dokumentacją; 5) wykonać wszystkie czynności i procedury oraz uzyskać niezbędne zgody i zezwolenia wymagane prawem w celu zamontowania i użytkowania zbiornika; 6) skalkulować koszt czynności określonych powyżej w koszcie oferty w pozycji „Dzierżawa zbiornika o pojemności minimum 7000l na tlen medyczny ciekły”; 7) zaoferować zbiornik nie gorszy niż: zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego typ CC-7000S nr 516 z parownicą atmosferyczną typ AV-6-3265-1-8 z podwójnym układem redukcji ciśnienia, uszczelnienie zbiornika i instalacji ma być kompatybilne do pracy z tlenem PTF.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 24111500-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information