Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Apteki

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430930)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
State
śląskie
Address
41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 11
Phone
032 3499115
Fax
032 2413952
www
www.zsm.internetdsl.pl
E-Mail
zp@zsm.internetdsl.pl
Created
2018-12-06

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 11 41-500 Chorzów śląskie tel. 032 3499115 fax. 032 2413952 REGON 27150341000000 www.zsm.internetdsl.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Apteki

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Apteki z podziałem na pakiety: Pakiet nr 1 - Opatrunki (1), Pakiet nr 2 - Sterylne jednorazowe obłożenie chirurgiczne uniwersalne, Pakiet nr 3 - System do podciśnieniowej terapii leczenia ran, Pakiet nr 4 - Opatrunki (2), Pakiet nr 5 - Opatrunki specjalistyczne (1), Pakiet nr 6 - Opatrunki specjalistyczne (2), Pakiet nr 7 - Zestaw serwet uniwersalnych, Pakiet nr 8 - Materiały opatrunkowe i pielęgnacyjne, Pakiet nr 9 - Materiały opatrunkowe (1), Pakiet nr 10 - Materiały opatrunkowe (2), Pakiet nr 11 - Akcesoria do pielęgnacji jamy ustnej u noworodków i dzieci. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży w obszarze gospodarczym UE oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33141110-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawcy składający oferty na wszystkie części zamówienia (pakiety) zobowiązani są do wniesienia wadium w kwocie: 20 410,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta dziesięć złotych 00/100). Natomiast, dla ofert częściowych wadium wynosi odpowiednio:

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information