Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania pn.: „Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo - gaśniczych kontenerów wymiennych”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430929)

Client
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie
State
lubelskie
Address
21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II 14 14
Phone
81 8553081
Fax
81 8552882
www
www.straz.lubartow.pl
E-Mail
rbialek@straz.lubartow.pl
Created
2018-12-06

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie ul. Jana Pawła II 14 14 21-100 Lubartów lubelskie tel. 81 8553081 fax. 81 8552882 REGON 43102934600000 www.straz.lubartow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania pn.: „Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo - gaśniczych kontenerów wymiennych”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania pn.: „Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych” obejmować będzie świadczenie usług polegających na: a) czynnościach związanych ze sprawdzeniem i weryfikacją dokumentacji oraz w przypadku konieczności nadzór nad zmianami projektowymi; b) pełnieniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych; c) zarządzaniu inwestycją; d) przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania; e) pełnieniu nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi w terminie do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71520000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information