Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego w ramach projektu pn. „Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430923)

Client
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
State
dolnośląskie
Address
50556 Wrocław, ul. Borowska 213
Phone
71 733 11 40
Fax
071 733 11 49
Created
2018-12-06

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego ul. Borowska 213 50556 Wrocław dolnośląskie tel. 71 733 11 40 fax. 071 733 11 49 REGON 28901200000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego w ramach projektu pn. „Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Realizacja zamówienia jednorazowa wraz z montażem 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określony został w załączniku nr 1. Zaoferowane meble muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną. 3. Zaoferowane meble muszą nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem, niezwłocznie po ich ustawieniu lub zamontowaniu w wyznaczonym pomieszczeniu. 4. Zamawiający wymaga, by materiały drewnopochodne (płyta laminowana, HDF, HLP), z których wykonane są oferowane meble posiadały Atest Higieniczny, potwierdzający Klasę Higieny E1. 5. Zamawiający wymaga, aby oferowane krzesła posiadały atesty trudnopalności dla tapicerek. 6. Wykonawca zobowiązuje się do określenia w ofercie: producenta mebli oraz krzeseł, a także modeli oferowanych krzeseł 7.Kolorystyka wybawień płyty meblowej oraz tapicerki krzeseł do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego (dostosowane do istniejącej kolorystyki). 8.Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oferent jest zobowiązany do dokonania szczegółowych obmiarów

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39130000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 606,00 zł, przed upływem terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information