Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2019.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430922)

Client
Gmina Miasta Gdyni
State
pomorskie
Address
81382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego
www
www.gdynia.pl
E-Mail
umgdynia@gdynia.pl
Created
2018-12-06

Gmina Miasta Gdyni

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 81382 Gdynia pomorskie www.gdynia.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2019.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2019. Prasa winna być przy każdorazowej dostawie segregowana na 53 pakiety i konfekcjonowana przez Wykonawcę przy użyciu folii przeźroczystej, z umieszczeniem w widocznym miejscu nazwy komórek organizacyjnych, dla których przeznaczone są pakiety. Pakiety muszą być zafoliowane w sposób zabezpieczający ich nienaruszalność.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 22200000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information