DOSTAWA LICENCJI SILNIKÓW BAZ DANYCH

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430919)

Client
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
State
mazowieckie
Address
00807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94
Phone
222 204 801
Fax
222 204 899
Created
2018-12-06

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00807 Warszawa mazowieckie tel. 222 204 801 fax. 222 204 899 REGON 1742760400000

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA LICENCJI SILNIKÓW BAZ DANYCH

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: W części I dostawę licencji typu: Microsoft SQL Server 2017 Standard CORE Government (wraz z 2 letnim wsparciem producenta - Software Assurances) dla 3 wirtualnych serwerów z 8 vCPU oraz Windows Server External Connector Government (wraz z 2 letnim wsparciem producenta - Software Assurances) dla 3 serwerów fizycznych lub licencji równoważnych spełniających wymagania Zamawiającego określone w OPZ. W części II dostawę licencji typu: SAP SQL Anywhere v16 dla co najmniej 120 jednoczesnych podłączonych użytkowników (wraz z rocznym wsparciem producenta) lub licencji równoważnych spełniających wymagania Zamawiającego określone w OPZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48610000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: część I zamówienia 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); część II zamówienia 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych). 1.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłac

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information