Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430913)

Client
Gmina Czarna Dąbrówka
State
pomorskie
Address
77-116 Czarna Dąbrówka, Gdańska 5
Phone
598 212 643
Fax
59 811 26 44
www
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/
E-Mail
gmina@czarnadabrowska.pl
Created
2018-12-06

Gmina Czarna Dąbrówka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Czarna Dąbrówka Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka pomorskie tel. 598 212 643 fax. 59 811 26 44 REGON 770979507 http://www.bip.czarnadabrowka.pl/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest odbiór całej masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i nieselektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i ogólnodostępnych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i transport ich do miejsca zagospodarowania tj. RIPOK Chlewnica. Udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, pojemników na odpady zbierane selektywnie, dostarczenie do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odbiór i transport odpadów komunalnych zbieranych w PSZOK. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 11 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information