Przeprowadzenie szkoleń komputerowych, numer postępowania 218/BF/14/MSz.

Order Newsletter: 1 Position: 354114 (oferta nr 336249)

Client
Komenda Główna Policji
State
mazowieckie
Address
02-642 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Phone
022 6012044, 601 59 75
Fax
022 6011857
www
www.policja.pl
E-Mail
zamowieniakgp@policja.gov.pl
Created
2014-10-24

Komenda Główna Policji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-642 Warszawa mazowieckie tel. 022 6012044, 601 59 75 fax. 022 6011857 REGON 01213749700000 www.policja.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie szkoleń komputerowych, numer postępowania 218/BF/14/MSz.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przeprowadzenie szkoleń komputerowych w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Red Hat System Administration I (RH124), Zadanie nr 2 - Enterprise Architect narzędzie do modelowania zarządzania projektami informatycznymi, Zadanie nr 3 - Modelowanie w języku UML, Zadanie nr 4 - Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0, Zadanie nr 5 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia IBM BladeCenter Fundamentals, Zadanie nr 6 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia MS-2780 - Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database. Przez zorganizowanie szkolenia należy rozumieć łącznie następujące działania: zapewnienie sali szkoleniowej, zapewnienie usług restauracyjnych w trakcie szkolenia, zapewnienie materiałów szkoleniowych. Przez przeprowadzenie szkolenia należy rozumieć: zapewnienie trenera/trenerów, realizację programu szkolenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805100002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.policja.gov.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30