Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3333585)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2018-03-09

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane dla realizacji zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7”. Zakres zamówienia obejmuje: a) przebudowę i nadbudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne na działce nr 5146 przy ul. 3 Maja 7 w Chrzanowie; b) rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr 247/4; c) wymianę elementów konstrukcyjnych: stropów, schodów klatki schodowej, konstrukcji dachu, podbicia fundamentów; d) zmianę funkcji użytkowych istniejących pomieszczeń mieszkalnych parteru oraz pierwszego piętra; e) adaptację pomieszczenia piwnicy na potrzeby SWC; f) budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, domofonowej, teletechnicznej, antenowej, światłowodowej, odgromowej, oddymiania, monitoringu; g) przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej; h) renowację ściany frontowej wraz z renowacją drzwi wejściowych drewnianych, termomodernizację ściany szczytowej oraz północnej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej; i) remont pasażu wraz z nawierzchnią; j) zagospodarowanie podwórka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 3 do specyfikacji. Uwaga: Nazwy materiałów użyte w dokumentacji projektowej i STWiORB należy traktować jako wzorcowe. Wykonawca ma prawo do zaproponowania materiałów lub urządzeń równoważnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45211340-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information