Budowa wybiegu dla psów przy Parku Włókniarzy” w ramach Budżetu Obywatelskiego w Bielsku-Białej

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3331143)

Client
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
State
śląskie
Address
43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1
Phone
33 4971680
Fax
33 4971786, 8227539
Created
2018-03-05

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Plac Ratuszowy 1 43-300 Bielsko-Biała śląskie tel. 33 4971680 fax. 33 4971786, 8227539 REGON 072181741

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa wybiegu dla psów przy Parku Włókniarzy” w ramach Budżetu Obywatelskiego w Bielsku-Białej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa wybiegu dla psów przy Parku Włókniarzy” w ramach Budżetu Obywatelskiego w Bielsku-Białej.” Zadanie realizowane będzie na terenie działki ewidencyjnej nr 289/10 obręb ewidencyjny 0006 Żywieckie Przedmieście, Park Włókniarzy przy ul. Partyzantów, pomiędzy kortami tenisowymi przy ul. Partyzantów 52 a budynkiem dawnej przychodni przy ul. Parkowej w Bielsku-Białej. Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie wybiegu dla psów, stanowiącego teren zamknięty, częściowo zadrze¬wiony o nawierzchni trawiastej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa teren rekreacyjny dla psów będzie w całości ogro¬dzony z jednym wejściem na teren inwestycji (od strony wnętrza parku) z utwardzonym placem z kostki brukowej. Wejście posiadać będzie tzw. śluzę - dwie furtki. W ramach przedsięwzięcia zorganizowany zostanie niewielki tor agility oraz psia toaleta z nawierzchnią piaskową i psim pisuarem. Teren zostanie również wyposażony w elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci oraz kosze na psie ekskrementy z podajnikami toreb. Dodatkowo prze¬widuje się montaż tablic z regulaminem, tablicy z informacją o projekcie Budżetu Obywatelskiego oraz tablicą z za¬kazem wchodzenia na teren wybiegu dzieciom. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. następujące prace: 1. Roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe: a) rozbiórka istniejących obrzeży trawnikowych (~74 m), b) wywiezienie i utylizacja gruzu betonowego, c) oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, 2. wykonanie nowych obrzeży (obrzeże betonowe 6x20 cm na pod¬sypce cementowo-piaskowej); 3. wykonanie ogrodzenia stylizowanego (~ 235,60 m) wraz z montażem dwóch furtek: a) ogrodzenie: - słupki z kwadratowych profili zamkniętych 60x60x4 mm deklowanych od góry w sposób trwały stalowymi zakoń¬czeniami w kształcie kuli w kolorze czar¬nym (dokładny kształt zakończenia do uzgodnienia z inwestorem), - zatopienie słupka stalowego w stopie fundamentowej na minimalną głębokość 70 cm, - przęsła zaprojektowane z 3 poprzeczek z płaskowni¬ka 40x6 mm oraz ze szczebelków z prętów kwadratowych gładkich 14 x14 mm, - elementy stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor antracyt (dotyczy również furtek), b) furtki: - skrzydła furtki wykonane podobnie jak standardowe przęsła, - konstrukcję skrzydła stanowić będzie rama i poprzeczka z płaskownika 40x6 mm. - zawiasy zamontowane na słupach z kwadratowych profili zamkniętych 60x60x4 mm, - zamek wpuszczony w profil furtki, - obustronna klamka, samozamykacz i wkładka z kompletem kluczy. 4. wykonanie nawierzchni placu przy wejściu (~ 29,35 m²): nawierzchnia z brukowanej kostki betonowej niefazo¬wanej o wymia¬rach 20 x 10 cm szarej, gr. 6 cm; podsypka cementowo-piaskowa ¼ gr. 4 cm; podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm wraz z warstwą odsączająca z piasku gr. 10 cm, obrzeże betonowe 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 5. wykonanie trawnika dywanowego (~ 174,5 m²): trawnik powinien być zakładany na koniec robót budowlanych siewem na gruncie z nawożeniem z mieszanek przeznaczonych do miejsc zacienionych; 6. zabezpieczenie i pielęgnacja drzewostanu oraz istniejącej powierzchni trawiastej; 7. zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia wybiegu dla psów tj: a) słupki do slalomu – 1 kpl.: słupy stalowe, malo¬wane proszkowo, o szerokości fi 6 cm, wysokości 82 cm, zagłę¬bione 60cm w gruncie, częściowo betonowane na płaskim terenie, b) płotki do przeskakiwania – 5 szt.: wym. 374x95 cm, wysokość 47 cm, słupy nośne i ścianki z drewna klejonego, śru¬by zabezpieczone w plastikowych osłonach, kotwienie 60cm w gruncie, częściowo betonowane na płaskim te¬renie, c) równoważnia – 1 szt.: wymiary 300 x 41 cm, wysokość całkowita 51 cm, słupy nośne o profilach 80x80, stal ma¬lowana prosz¬kowo; podest wykonany ze sklejki antypoślizgowej; kotwienie 60 cm w gruncie, częściowo betono¬wane na pła¬skim terenie, d) psi pisuar – 2 szt.: wymiary 100x100 mm, dł. 800 mm, waga 5 kg, powierzchnia zabezpieczona olejowo; kształt słupka na przekroju kwadratu. Pisuar wyposażony w pionowe szczeliny prowadzące do jego wnętrza, od góry za¬mknięty wieczkiem. Do montażu zaleca się stosowanie stalowych prętów 2 x 20 cm o średnicy 8 mm, zala¬nych betonem do lepszego usadowienia w podłożu i zapobiegania kradzieży. 8. wykonanie ogrodzenia psiej toalety (~22 m): płotek pionowy z drewna toczonego rdzeniowo i impregnowanego próżniowo, słupki z bali o średni¬cy 12 cm, szczeble z półwałków o śr. 10 cm; przęsło wysokości 1 m i długości 2 m; kolor lakierobejcy - złoty dąb; 9. wykonanie nawierzchni psiej toalety: wyrównany grunt rodzimy, geowłóknina separacyjna o gramaturze 200 g/m2, piasek frakcji 0,2-2 mm – 10 cm; obrzeże betonowe 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 10. zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury: a) tablica o projekcie Budżetu Obywatelskiego – 1 szt.: z pleksi bezbarwnej z nadrukiem z folii od spodu, przy¬twierdzona na stałe do ogro¬dzenia zgodnie z zaleceniami producenta (rozmiar 60 x 30 cm, grubość 10 mm) b) tablica z regulaminem psiego wybiegu – 2 szt. c) tablica z zakazem wejścia na teren wybiegu dzieciom – 1 szt. d) ławka – 2 szt.: stalowa konstrukcja z drewnianymi siedziskami, wys. 77cm, szerokość 182cm, głębokość 65cm e) kosz na śmieci – 1 szt.: kształt kwadratowy o pojemności 52l , szerokość 38 cm, wysokość 78,5 cm, wykonany ze stali nierdzewnej i wykończony drewnianymi listwami f) kosz na psie ekskrementy – 2 szt.: zaproponowany kosz ma mieć pojemność min. 30 l, być wykonany ze staliocynkowanej, lakierowanej proszkowo, wraz z wyposażeniem w worki na psie odchody PE-HD/d2w – ilość 500 szt, przeznaczony do montażu w gruncie do zabetonowanego stelaża, RAL 6005; 11. roboty porządkowe; 12. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z naniesieniem na zasoby.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information