Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Order Newsletter: 1 Position: 218931 (oferta nr 327295)

Client
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
State
łódzkie
Address
91-520 Łódź, ul. Okólna 181 181
Phone
042 6177351, 6590412
Fax
042 6590412
E-Mail
zam_pub@o2.pl
Created
2014-10-16

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji ul. Okólna 181 181 91-520 Łódź łódzkie tel. 042 6177351, 6590412 fax. 042 6590412 REGON 47321127100000

I.2) Type of contracting: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Zamawiający informuje, że wytwarza odpady medyczne o kodach: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09 , 15 01 10 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów.(Dz. U. 2001, poz. 112, nr 1206) Szacunkowa miesięczna ilość odpadów wytwarzanych przez Zespół to 6 000 kg.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 905240006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.centrumpluc.com.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30