Docieplenie budynku Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 266, obręb: 6 Hutnik, jedn. ewid. miasto Głogów

Order Newsletter: 1 Position: 337256 (oferta nr 322447)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2014-10-10

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Docieplenie budynku Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 266, obręb: 6 Hutnik, jedn. ewid. miasto Głogów

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest docieplenie budynku Komendy Powiatowej Policji w Głogowie wpisanego do ewidencji gminnej zabytków i podlegającej ochronie konserwatorskiej w tym m.in.: usunięcie zbędnych elementów z elewacji jak: kraty okienne, kotwy, haki, dyble, nieczynne przewody itp., uzupełnienia tynków, wykonanie docieplenia części podziemnej na głębokość 1,0 m gr. 8 cm styropian estrudowany XPS, fundament silver, lub równoważne. Zastosować podwójną siatkę zatopioną w warstwach kleju, przygotowanie podłoża pod systemową izolację termiczną metodą lekką- mokrą, wykonanie izolacji termicznej metodą lekką- mokrą np. Termoorganika, Keim, Kabe, Atlas, Ceresit itp. Wyprawa mineralna tzw. baranek (tynk zatarty na gładko) gr.1,5 mm. Styropian elewacyjny EPS 70-40 (FS 15), gr. 6-10 cm na ścianach gładkich i 6-8 cm na cegle licowanej w zależności od miejsca wbudowania (różne 4-6 cm odstępy pomiędzy tynkiem a cegłą licową). Pod gzymsem okapowym wykonać docieplenie styropianem gr. 6cm pozostawiając uskok jak na rys. A1, Malowanie farbami elewacyjnymi np. KEIM Soldalit w kolorach jak na rys. (wg kolornika KEIM Exclusiv 9136 lub podobny). Kolory należy dobrać po wykonaniu kilku prób i zatwierdzeniu przez projektanta i inwestora. Pozostawić odsłonięte oryginalne kroksztyny i cały gzyms okapowy. Oczyścić, wycyzelować i uzupełnić spoinowanie. Cegły po oczyszczeniu z brudu należy zaimpregnować środkiem hydrofobowym do cegły,odwzorowanie elementów wystroju architektonicznego z cegły licowanej takie jak cokół, pilastry,narożniki, obramienia, gzymsy stosując jeden z systemów do ocieplania elewacji klinkierowych z zastosowaniem płyt termoizolacyjnych frezowanych gr. 8 cm np. Art Brick ,Infatec lub równoważne. wykonanie nowych parapetów okiennych z cegły klinkierowej licowej w kolorze jak pozostałe elementy wystroju elewacji (cokół, pilastry, gzymsy), wymiana rynien , obróbek blacharskich , montaż nowych kratek itp., wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji na poddaszu wełną mineralną gr. 20cm (2x10 cm układane na przemian), instalacja odgromowa, wymiana drzwi zewnętrznych D1-D4 (2 szt w budynku głównym i 2 szt w przybudówce) na nowe drewniane wykonane wg wymiaru i wystroju jak istniejące drzwi D3 i D4.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information