System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni w ramach Projektu cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych. RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1

Order Newsletter: 2016 Position: 358222 (oferta nr 3135096)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-12-02

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni w ramach Projektu cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych. RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest: a.Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego systemu zasilania awaryjnego UPS wraz z montażem i uruchomieniem. b.Dostawa trzech fabrycznie nowych, nieużywanych szaf teleinformatycznych typu rack 19 cali wraz z ich montażem i uruchomieniem. Szczegółowy opis dostawy i prac związanych z montażem i instalacją określa załącznik nr 1 i 2 do SIWZ: „Szczegóły i zakres minimalnych wymagań” oraz dokumentacja techniczna (Projekt budowlany „Adaptacja pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola na serwerownię”, projekt budowlany „Rozbudowa instalacji elektrycznej”, specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 31682530-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) do dnia 12.12.2016 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień p

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30